Elke school wil graag dat leerlingen op het juiste niveau in het voortgezet onderwijs instromen. Het basisschooladvies is hier een belangrijke factor in en het is dan ook van groot belang dat deze van hoge kwaliteit is. Dit voorkomt onnodige op- en afstroom.

CumLaude ondersteunt jou
CumLaude bevat analyses die scholen helderheid en inzicht geven in hoe de adviezen vanuit basisscholen zich verhouden tot de huidige plaatsing. Het biedt een startpunt om het gesprek met basisscholen aan te geven en gezamenlijk de kwaliteit van de adviezen naar een hoger niveau te tillen.

Hoe werkt dat precies?
CumLaude bevat een scherm dat per basisschool precies laat zien hoe het advies zich verhoudt tot de huidige plaatsing van de leerling. Voor het tonen van deze informatie gebruiken we de gegevens uit je leerlingvolgsysteem.

Per basisschool zie je het gemiddelde adviesverschil over de geselecteerde groep leerlingen. Daarnaast zie je de gemiddelde CITO-score van de leerlingen, het aantal leerlingen waarop de gegevens gebaseerd zijn en van welke leerlingen het advies-verschil onbekend is. In één oogopslag zie je hoe het advies van de betreffende basisschool zich verhoudt tot de huidige plaatsing.

Wat betekent de weging die getoond wordt bij het adviesverschil?
Het plaatsing/adviesverschil geeft een indicatie of een leerling beter of minder goed presteert dan van tevoren werd gedacht. Het overzicht van plaatsing/advies geeft een gemiddelde van dit percentage per basisschool weer.

Voorbeeld:

  • Een leering met havo-basisschooladvies die nu op het vwo zit, heeft een plaatsing/adviesverschil van +100%.
  • Volgt de leerling met havo-basisschooladvies nu havo/vwo, dan is het plaatsing/adviesverschil +50%.
  • Afstromen kan natuurlijk ook: een leerling die een heel niveau afstroomt ten opzichte van het basisschooladvies heeft een plaatsing/adviesverschil van -100%. Een half niveau afstromen is -50%.

Bovenstaande afbeelding toont een voorbeeld van een specifieke basisschool. Te zien dat de 57 leerlingen die van deze basisschool komen gemiddeld gezien op een iets hoger niveau terecht zijn gekomen dan dat deze basisschool geadviseerd heeft. Dit kan een startpunt zijn bij het terugkoppelingsgesprek met deze basisschool. Via de exportmogelijkheden in CumLaude kun je de gegevens van de betreffende leerlingen exporteren naar Excel of de view bijvoorbeeld als afbeelding printen of mailen.

De onderwijskwaliteit verbeteren met CumLaude

CumLaude geeft de basisschool feitelijke feedback over de advisering. Door openheid en helderheid kun je samen met de basisscholen de inzichten en verwachtingen goed op elkaar afstemmen. Met als resultaat een voor iedereen bevredigend eindadvies. En een voor de leerling evenwichtig en optimaal instroomniveau. Dit komt de onderwijskwaliteit ten goede.