Vanaf vandaag is CumLaude 7.1 voor u beschikbaar. Voordat we deze veranderingen toelichten, willen we eerst de aandacht vragen voor een belangrijke toekomstige update in CumLaude 7.2. De belangrijkste veranderingen van 7.1 worden hieronder vermeld.

 

Toekomstige verandering in 7.2

Voor de volgende release zullen de normen van de onderwijsresultaten aangepast worden naar de nieuwe definities die vanaf 2020 gelden. Wat betekent dit voor u?

·       Onderwijsresultaten van 2018 en eerder: gebruiken de oude normen.
Zo kunt u altijd terug blijven kijken hoe uw school er voorstond in voorgaande jaren.

·       Onderwijsresultaten van 2019:  blijven ook de oude normen gebruiken.
De nieuwe definities gaan niet voor dit schooljaar gelden. Wél publiceert de onderwijsinspectie een schaduwrapportage voor 2019 met de nieuwe definities. U kunt zodoende de schaduwrapportage vergelijken met de huidige situatie.

·       Onderwijsresultaten van 2020: gaan de nieuwe normen gebruiken.
U kunt zodoende al bekijken wat de impact van de nieuwe definities is op uw situatie.

 

Let op: wilt u de onderwijsresultaten van 2020 volgens de huidige definitie analyseren? Zorg dan dat u de gegevens vóór 11 oktober uit CumLaude gehaald heeft! Na deze datum zal CumLaude 7.2 uitgerold gaan worden.Aanpassingen CumLaude 7.1

 

Afwezigheid

Het onderdeel Afwezigheid heeft in deze release weer een flinke update gekregen. Onder andere de veelvuldig gevraagde mogelijkheid om het aantal verwijderingen te kunnen analyseren is toegevoegd onder het overzicht Bijzonderheden. Daarnaast is het nu ook mogelijk om trends te analyseren op specifieke intervallen zoals maand en week.

 

Bijzonderheden

Het overzicht Bijzonderheden is toegevoegd aan het onderdeel Afwezigheid. Dit overzicht toont de bijzonderheden die geregistreerd zijn gedurende een les. De aangeboden bijzonderheden zijn:

  • Te laat
  • Verwijderd
  • Huiswerk vergeten
  • Materiaal vergeten

 

Op dit overzicht kan dezelfde groepering gebruikt worden als op het Afwezigheid overzicht. 


Interval selectie

Het is op de historie overzichten mogelijk om het interval in te stellen. Naast Schooljaar kan worden gekozen voor Maand of Week

Daarnaast is het nog mogelijk om een aangepaste periode te selecteren door de Waarneming begindatum filter toe te voegen.


Waargenomen lesdagen

De metriek Waargenomen lesdagen is toegevoegd aan het overzicht Afwezigheid. Hiermee is het mogelijk om te analyseren hoeveel lesdagen een leerling afwezig geweest is.

 

Datum filters

Het gebruik van een (optioneel) datumveld is aangepast. Voeg bijvoorbeeld Waarneming begindatum toe om een gewenste waarneming-periode te selecteren. De periode kan op de volgende manier worden aangepast:


Doorklik van lesgroep naar leerling

Het is nu eenvoudiger om diepere analyses te maken binnen het Cijfers > Dashboard overzicht. Het was al mogelijk om door te klikken binnen dit overzicht vanaf Leerjaar naar Vak en Lesgroep. Als u vervolgens op de lesgroep klikt, worden de onderliggende leerlingen getoond.

Cijfers (alternatief) kolom toegevoegd

Voor Somtoday gebruikers is het in Dashboard > Mijn Dashboard nu mogelijk een kolom met de alternatieve cijfers weer te geven.


Toon BRIN overgang

Leerfases die getoond worden in de Doorstroom > Doorstroom & Matrix  en Onderwijsresultaten > Onderbouwsnelheid & Bovenbouwsuccesoverzichten worden nu standaard per leerfase weergegeven en niet meer gesplitst per BRIN code. Het is nog steeds mogelijk om de leerfases te splitsen per BRIN code, gebruik hiervoor de optie ‘Toon BRIN overgang’.Beide opties zijn ook beschikbaar als user filter en bij het exporteren van data.


Verduidelijking periode Onderwijspositie t.o.v. advies po

Naar aanleiding van vragen over de Onderwijspositie t.o.v. advies po indicator, bleek dat de onderwijsinspectie de gebruikte periode anders toont dan CumLaude. Ondanks dat de gegevens van dezelfde leerlingen worden gebruikt, is er een afwijking van 1 jaar bij het tonen van de gebruikte schooljaren. CumLaude kijkt namelijk waar de leerlingen in leerjaar 2 zitten voordat ze naar leerjaar 3 gaan, terwijl de inspectie kijkt waar de leerlingen in leerjaar 3 zitten en hoe ze daar vanuit leerjaar 2 kwamen.

 

Voorbeeld: de onderwijsresultaten voor 2019 worden binnen CumLaude getoond als 2015/2016 t/m 2017/2018, terwijl de inspectie dezelfde gegevens toont als 2016/2017 t/m 2018/2019.

 

In het overzicht Onderwijsresultaten > Onderwijspositie t.o.v. advies po en in de technische toelichting is deze verduidelijking toegevoegd.


Eenmalige wachtwoorden voor Magister gebruikers

Om nieuwe gebruikers uit te nodigen en wachtwoorden veiliger te maken, werkt CumLaude vanaf nu met eenmalige wachtwoorden. Als uw wachtwoord wordt vernieuwd, ontvangt u een eenmalig wachtwoord. Vervolgens wordt u na het inloggen onmiddellijk gevraagd om een nieuw wachtwoord in te stellen.

 

Let op: de eenmalige wachtwoorden zijn geldig voor 2 dagen. Mocht uw account niet binnen deze tijd bevestigd worden, dan dient u een nieuw wachtwoord aan te vragen bij uw applicatiebeheerder.


ILT codes / Vakcode vernieuwd

De nieuwe ILT codes en Vakcodes voor het nieuwe schooljaar zijn toegevoegd aan CumLaude.


Filters toegevoegd
De volgende vaste filters zijn toegevoegd:

  • De Lesgroep filter is toegevoegd aan alle overzichten binnen het onderdeel Cijfers
  • De Vak filter is toegevoegd aan het Cijfers > Cijferlijst overzicht.