Vanaf vandaag is CumLaude 7.2.1 voor jullie beschikbaar. In deze release zijn er een aantal aanpassingen gemaakt om CumLaude aan te passen aan de ontstane examensituatie rond COVID-19.

Exameneisen in 2019/2020

Door de COVID-19 situatie is in het schooljaar 2019/2020 de eis “Gemiddelde is minstens een 5,5” komen te vervallen. Deze aanpassing is ook in CumLaude doorgevoerd. Ook maken we de prognose voor de beoordeling nu op basis van de afgeronde SE-resultaten.

Bij de menukeuzes Doorstoom > IDU > Doorstroom en Doorstoom > IDU > Geslaagd kun je dus zien hoeveel examenkandidaten op dit moment op “Prognose Geslaagd” of “Prognose Doublure” staan.

Bij de menukeuze Cijfers > Cijferlijst met Groepering = Doorstroom en Cijfertype = SE ziet u ook welke leerlingen het betreft.
Cijferlijst SE-resultaten met Doorstroom Prognose havo 5Missende toetsen per leerling
Op het Cijfers - Toets overzicht zijn nu ook de toetsen zichtbaar als deze nog niet zijn afgenomen, maar wel al zijn aangemaakt. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker is om in de gaten te houden welke leerlingen nog toetsen missen. Deze informatie is ook toegevoegd op de bijbehorende Detail overzichten.
Missende toetsen op het Toets overzicht